Sosiale medier

For å vite mer om hva sosiale medier er så liker jeg å søke opp ordets originale, eller eldste betydning, for å se hvorfor det blir brukt. Ordet sosial kommer fra latinsk «socialis» som betyr allierte, som igjen kommer fra «socius» som betyr følgesvenn. Media kommer fra det latinske ordet medium og betyr «mellom». Sosiale medier kan da bety «mellom venner» eller «der venner møtes». Sosiale medier er da et løst begrep som inneholder alt hvor det finnes en avsender og en mottager, telefon, avis, brev, helleristninger, telegram, brevduer osv osv. Begrepet er et for dårlig begrep som må defineres bedre i tiden som kommer, men vi har kommet til å forstå begrepet i moderne tid som noe digitalt.

Jeg er av x-generasjonen eller crossover-generasjonen som hadde en analog barndom og digital ungdomstid, og jeg husker ennå godt mIRC hvor jeg for første gang kunne snakke med mennesker fra hele verden, MySpace hvor jeg kunne legge ut musikken jeg lagde, Napster hvor jeg kunne dele filene mine med verden osv. I dag er det de store som Facebook, Twitter, SnapChat og Instagram bare for å nevne noen få, som omtales som sosiale medier. Men igjen det dekker så mye mer, som WordPress, Blogg.no, Wikipedia, Disqus, osv. Hele internettet er et sosialt media, og derfor trengs det bedre definisjoner. Det som kjennetegner dagens sosiale medier er at det er et program online hvor vi kan skape og dele innhold med andre og samtidig interagere mellom kommunikasjonspartnere, enten det være seg en nettside eller en applikasjon.

Ettersom programmet hvor vi interagerer er proprietær eiendom av noen, må vi først i følge personvernloven være enig i at selskapet som eier programvaren kan ta imot og behandle dine data. Du vil som oftest møte en brukeravtale som de færreste leser igjennom. Avtalen gir som regel selskapet eierrett til alt du deler. I verste fall gir du din informasjon og alt du deler til selskapet slik at de kan bruke det som de vil som til f.eks å sende deg spesifikk reklame, og i noen tilfelle selge informasjonen videre. Facebook for eksempel er verdsatt til 575 milliarder dollar i skrivende stund, og skaperen og eieren Mark Zuckerbergs estimerte formue var 68,2 milliarder dollar i august. Dette selskapet hadde aldri tjent ett øre om det ikke var for brukernes deling av sitt eget personlige innhold. Åndsverkloven burde komme sterkere inn mener jeg og tvunget slike selskaper til ikke å utnytte de som ikke evner å lese gjennom en vanskelig brukeravtale. Dessuten mener jeg at staten burde skattlegge selskapene på en slik måte at brukerene fikk noe igjen. Dette fordi opphavsretten til innholdet bør ligge hos skaperene, ikke hos selskapet som publiserer det.