Min første dokumentarfilm

Første gang man lager en kort dokumentar er ingen vals på tulipaner, noe jeg fikk erfare etter å ha gjort flere feil. Likevel var det en prosess som var veldig morsom og lærerik. Og kanskje du kan lære noe av mine feil?

Som en del av årsstudiumet Digital mediedesign var en av oppgavene å lage en kort dukumentarfilm. Denne oppgaven var tre-delt hvor del A var å skrive et kort resymé om en dokumentarfilm som hadde gjort inntrykk på meg. Del B var å lage selve dokumentarfilmen hvor man skulle bruke reallyden, eventuelt intervju og fortellerstemme. Del C var å skrive en begrunnelse for mine tekniske, filmatisk, dramaturgiske valg og løsninger, samt at vi skulle kommentere tre av mine medstudenters arbeider.

Del A løste jeg ved å finne en dokumentar på YouTube og valget havnet på National Geographic sin dokumentar «Black Holes National Geographic Documentary HD»:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Personvernerklæring.
I Accept

Målene for del B av oppgaven var å kunne beherske bruken av virkemidler i dokumentarfilmen, gode arbeidsmetoder, tilegne meg kunnskap om sjangeren og vite hva som kjennetegner denne sjangeren.

I oppgaven stod det klart og tydelig at det skulle være reallyd med. Det klarte jeg å overse av en eller annen grunn og endte opp med å måtte levere oppgaven 4 ganger før jeg fikk godkjent. Viktig å lese oppgaven! Ellers filmet jeg over en tre dagers periode og intervjuet kulturhusleder i en time. Lyden ble ikke bra selv om jeg forsøkte å bruke en diktafon med egen mikrofon. Husk å ha ekstern god mikrofon koblet til kamera og hold den nærme intervju-objektet. Jeg filmet også alt håndholdt og det er ikke særlig pent når man panorerer med håndholdt synes jeg. Bruk stativ om du kan.

Etter filmingen satte jeg meg ned og skrev voice-over teksten og øvde på å snakke den inn. Voice-over bør snakke mest om det tekniske og opplagte, mens intervjuobjektet bør helst snakke om meninger eller følelser. Deretter prøvde jeg å finne de emosjonelle eller empatiske klippene i intervjuopptakene og sy det hele sammen.

Redigeringen gikk greit, når jeg først visste hvordan det skulle gjøres med reallyd. Lag storyboard først i Premiere Pro ved å legge klippene etter hverandre. Husk også derfor å klippe med kamera mens du filmer, for det gjør jobben mye enklere enn om du skal la kameraet gå hele tiden. Bruk b-rolls til å vise hva som blir forklart.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Personvernerklæring.
I Accept

Del C av oppgaven var å skrive en kort begrunnelse for tekniske, filmatiske og dramaturgiske valg, samt kommentere 3 av mine medstudenters arbeid. Den ble så levert i Canvas.

En oppgave i «Film og digital video»-emne ved Universitetet i Sørøst Norge, Notodden

http://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/arstudium-i-digital-mediedesign/